Tagged: ProjectEuler

Functional Programming #5 : Filter-Map-Reduce 2

Functional Programming #5 : Filter-Map-Reduce

เกริ่นนำ Filter-Map-Reduce เป็นฟังก์ชันช่วยในการทำงานของ List เหมือนกับ sum หรือ take เป็นต้น แต่ที่แยกออกมาต่างหากนั้น เพราะสามตัวนี้ทำงานสอดประสานกันได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถสูงมาก ว่ากันว่ามีฟังก์ชันเพียงสามตัวนี้ ก็สามารถทดแทนฟังก์ชันที่ช่วยจัดการเกี่ยวกับ List ได้เกือบทั้งหมด  ฟังก์ชันทั้งสามนี้เป็นฟังก์ชันมีระดับด้วยกันทั้งสิ้น ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง เรามาลองดูรายละเอียดกันครับ ฟังก์ชัน filter ฟังก์ชัน filter นั้นรับพารามิเตอร์สองตัวครับ ตัวแรกเป็นเงื่อนไข และตัวที่สองเป็น List อารมณ์เดียวกันกับ takeWhile ครับ การทำงานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ ไล่ list แต่ละตัว more »