Tagged: Tail Call Optimization

Functional Programming #2 : ฟังก์ชันพิสุทธิ์และการเรียกตัวเอง 2

Functional Programming #2 : ฟังก์ชันพิสุทธิ์และการเรียกตัวเอง

เกริ่นนำ บทนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงนิยามของฟังก์ชันในมุมมองของ FP กัน แนวคิดของการสร้างฟังก์ชันพิสุทธิ์ (Pure Function) กลไกฟังก์ชันการเรียกตัวเอง (Recursive Function) รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียกตัวเองอีกด้วย ก่อนจะเข้าเนื้อหา ผมขอปรับความเข้าใจให้ตรงกันสองประการก่อนครับ ข้อแรกเรื่องการแปลศัพท์ทางเทคนิคจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย ผมจะยึดตามราชบัณฑิตเฉพาะคำที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วเท่านั้น นอกนั้นผมขอบัญญัติคำขึ้นมาเอง เอาให้รื่นหูโดยมีแม่แบบมาจากท่าน ว.ณ เมืองลุง ผู้เขียนหนังสือกำลังภายในจีนที่ผมชอบมาก อย่างฟังก์ชันพิสุทธิ์ นี่ผมก็ตั้งเองนะครับ ตั้งชื่อเอาไว้เพื่อสื่อความเข้าใจเท่านั้น กรุณาอย่านำเอาไปใช้ต่อนะครับ ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ผมทำใจค่อนข้างลำบาก แต่ก็ต้องตัดสินใจ คือการอธิบายเรื่อง FP นั้น จำเป็นต้องใช้เลือกใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งมาเป็นตัวขับเคลื่อน ถ้าตามใจคนใช้ Python C# Java more »